Doktorluk dünyanın en eski mesleklerindendir. Tarihte insanlar deneme yanılma yöntemiyle hastalıklarını tedavi edebilmişlerdir. Hastalıkların sebebinin ruhlar olduğu inancından yola çıkarak  doktorların aynı zamanda ruhlarla iletişime geçebildiklerine inanılır ve bu özellikleriyle kabileleri büyücüsü olarak görevlendirilirlerdi. Eski çağlarda yaşayan insanlar hastalıklarını kabile büyücülerinin tedavi edebileceğine inanırdı. Bu sebeple tedavi olmak için farklı kabileleri ziyaret ederlerdi. İletişim ağının gelişmemiş olmasından dolayı uzak kabilelere ulaşamazlardı. Fakat bu ziyaretler ancak yakın kabileler arasında hastaların gidip gelmesiyle gerçekleşirdi. Bu da ilkel çağlardaki sağlık turizminin en eski örneklerinden sayılabilir.

Antik Çağlarda Sağlık Turizmi

Yapılan araştırmalardan antik uygarlıkların kaplıcaların tedavi amaçlı kullanıldığı ortaya çıkmıştır.  Sümerlilerin sıcak su kaynaklarının yanında bilinen en eski sağlık tesisin kurdukları bilinir. Yazının ilan edilmesiyle sağlık alanında gelişmeler kaydedilmiştir.

Sağlık turizminin temelini eski yunanların attığı kabul edilir.  Asklepios tapınağı dünyanın ilk sağlık merkezi olarak bilinir ve dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar bu merkezlere tedavi olmak için gelmişlerdir. Aynı dönemlerde Hindistan’da yoga yaygınlaşmıştır. Yogadan faydalanmak isteyenler Hindistan’a gidip  tedavi olmuşlardır.

Romalılar ise ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için sağlığa çok önem vermişlerdir. Fetih sırasında yaralanan askerler için büyük hastaneler açmışlardır. Açılan hastanelerde farklı bölgelerden askerler de tedavi edildi. Zaman geçtikçe asgari hastanelerde halk da tedavi edilmeye başlanmıştır. 

Orta çağa gelindiğinde müslüman bilim adamları yabancılara hizmet veren sağlık merkezlerini kurmuşlardır. O dönemdeki sağlık hizmetlerine olan talepler müslüman ülkelerde olanlara yoğunlaşmıştır. Rönesans döneminde de osmanlı topraklarında kurulan darüşşifalar yoğun talep gördü. Termal sular için birçok insan Osmanlıyı tercih etti.

Rönesans sonrası dönemde ise Avrupa’daki asilzadeler temizlenmek ve tedavi olmak için Bathe’a gitti. Tedavi için gelen aristokratların ilgisini çekmesi için kaldırımlar döşendi ve ticaretin artırılması için ışıklandırma yapıldı.  18 ve 19. Yüzyıla gelindiğinde avrupalılar ve amerikalılar dünyanın farklı merkezlerine tedavi için gitmişlerdir.

1900’lü Yıllardan Günümüze Gelindiğinde Sağlık Turizmi Nasıl Gelişti?

1900’lere gelindiğinde Avrupa ve Amerika dünyada bilinen sağlık turizm merkezleri haline gelmişlerdir. 1933 yılında Amerikan Tıp Uzmanları Heyeti kurulmuş sağlık turizmi alanında bugünün standartlarının temeli atıldı. 1960’larda Hindistan sağlık turizmi alanında yoga, ayuverdik tedavisiyle gelişme göstermişlerdir.  Teknolojinin gelişmeler sağlık hizmetlerinin maliyetinin artmasına neden oldu. Amerika’da yaşayan hastalar diş tedavisi gibi hizmetleri almak için yurt dışını tercih etmeye başlamışlardır. 1997 yılında asya ekonomik krizi ve paranın değerini kaybetmesiyle birlikte devlet yetkilileri turizmdeki gelir potansiyelinin farkına varıp,  sağlık turizmi için gelir kampanyaları başlatmışlardır.  Bu reklam çalışmaları Tayland’ın önemli sağlık turizmi haline gelmesini sağlamıştır. 2008 yılına gelindiğinde ABD’de bulunan sigorta merkezleri, sağlıkta dış kaynak kullanını göz önünde bulundurmuştur. Tüm bunlardan sebep acil olmayan ihtiyaçları yurt dışında olma imkanı vermesiyle son noktaya ulaştı.

Categories

İLETİŞİM

BİZİ TAKİP EDİN

KURUMSAL

Tüm hakları Saklıdır © 2021. ONDİ HEALTH bir ONDİ BİLİŞİM A.Ş. alt markasıdır.